ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter fistülünün Amplatzer Duct Occluder II cihazı ile başarılı kapatılması
İbrahim Ece1, Mehmet Türe1, Abdurrahman Üner1, Musa Şahin2
1Departments of Pediatric Cardiology, Medical Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2Departments of Cardiology, Medical Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12605
Koroner arterler ile kalp boşlukları arasında koroner arter fistülleri nadir görülen doğuştan kalp anomalileridir. Bu fistüllerin geleneksel tedavisi cerrahi olmasına rağmen, seçilmiş olgularda transkateter olarak da kapatılması uygundur. Bu makalede, sağ koroner arter ve sağ atriyum arasında yerleşimli fistülün Amplatzer Duct Occluder II cihazı ile başarılı bir şekilde kapatıldığı bir olgu sunuldu. On bir aylık hasta devamlı üfürüm nedeni ile kliniğimize getirildi. Fizik muayenesinde başka bir patoloji saptanmadı. Transtorasik ekokardiyografide koroner arter ve sağ atriyum arasında yerleşimli bir fistül izlendi. Fistül Amplatzer Duct Occluder II cihazı ile antegrad olarak kapatıldı. İşlem sonrası ekokardiyografisinde fistül yolunda devam eden akım görülmedi.
Keywords : Koroner arter fistülü; ductal occluder; transkateter kapatma
Viewed : 5327
Downloaded : 1099