ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik Kapak Replasmanı Uygulanan Mitral Darlıklı Hastalarda Hemodinamik Parametrelerin Pre ve Postoperatif Karşılaştırılması
Ufuk ÖZERGİN, Cevat ÖZPINAR, Niyazi GÖRMÜŞ, Tahir YÜKSEK, Hasan SOLAK, *Alper YOSUNKAYA
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Bu çalışmada mitral darlıklı hastalarda pulmoner hipertansiyonun önemi ve kapak replasmanının yol açacağı düşünülen hemodinamik düzelmenin derecesi araştırıldı. Ocak 1991-Temmuz 1995 dönemleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde mitral kapak replasmanı uygulanan fibrokalsifik mitral stenozlu 20 hastada hemodinamik parametreler preoperatif ve erken postoperatif dönemde değerlendirildi. Mitral kapak replasmanı uygulanan hastalarda pulmoner arter basıncı, pulmoner kapiller wedge basıncı ve pulmoner vasküler rezistansın azaldığı, sağ ventrikül atım işi endeksinin düştüğü ve atım volümünün yükseldiği gözlendi. Replasman uygulanması gereken hastalarda optimal zamanlama için sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ya da bununla ileri derecede korelasyon gösteren pulmoner vasküler rezistansın değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.
Viewed : 12101
Downloaded : 3089