ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakoabdominal travmadan 48 yıl sonra tanı konulan torasik splenozis
Yeliz Erol1, Kutsal Turhan1, Ayşe Gül Ergönül1, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1, Ali Veral2
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Departments of Pathology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12160
Torasik splenozis, dalak dokusunun sol hemitoraksa ototransplantasyonunu içeren, dalak ve sol hemidiyafragmanın eşzamalı rüptürü sonucu gelişen nadir bir durumdur. Bu yazıda, sırt ağrısı şikayeti nedeniyle muayene edilen ve akciğer grafisi ve göğüs bilgisayarlı tomografisinde malign olduğu değerlendirilen sol plevral nodülleri olan 61 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Hastanın travmatik dalak ve sol diyafragma rüptürü öyküsü vardı. Nodüller için video yardımlı torakoskopik biyopsi uygulandı ve histolojik inceleme nodüllerin dalak dokusu olduğunu doğruladı. Torasik splenozis, sol tek plevral nodülü ya da multipl plevral nodülleri ve geçmişinde dalak ve sol diyafragma rüptürü olan hastalarda akılda tutulması gereken bir patolojidir.
Keywords : Splenozis; torasik; travma
Viewed : 5714
Downloaded : 1182