ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner otogreft mitral kapak replasmanı için ne kadar ideal?
Kemal Uzun1, Denyan Mansuroğlu2, Mustafa Güler3, Suat Nail Ömeroğlu4
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Özel Emsey Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.13033
1960 yılında yapılan ilk başarılı kapak replasmanından bu yana kalp cerrahisinde büyük ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, mekanik ve biyoprotez kapaklar ile ilgili bazı sorunlar halen devam etmektedir. 2000’li yıllara doğru pulmoner otogreftler mitral kapak replasmanı için yeniden gündeme gelmiştir. Bu sonuçlar uzun dönem için umut verici olmuştur. Ancak erken dönem komplikasyonlarının sık görüldüğü bu ameliyatlar teknik olarak zor olup oldukça deneyim gerektirmektedir. Bu nedenlerle pulmoner otogreftler yaygın kullanıma uygun olmayıp, ancak seçilmiş olgularda (varfarin kullanmanın pratik olmadığı ve uzun kapak ömrü istenen hastalar) kullanılabilecek iyi bir alternatiftir.
Keywords : Otolog transplantasyon; mitral kapak replasmanı; pulmoner otogreft
Viewed : 6079
Downloaded : 1092