ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik böbrek yetmezliğinde sıra dışı damar erişim yöntemleri
Muzaffer Bahçivan1, Sefa Şenol1, Ferşat Kolbakır2
1Department of Cardiovascular Surgery, Memorial Diyarbakır Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13496
Amaç: Bu çalışmada, klasik hemodiyaliz yöntemlerinin başarısız olduğu hastalarda alternatif damar erişim yöntemleri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2007 - Mart 2011 tarihleri arasında superior ve inferior vena kavada tıkanıklık tespit edilen ve alternatif damar erişim yöntemleri uygulanan toplam 15 hasta (6 erkek, 9 kadın; ort. yaş 40 yıl; dağılım 28-78 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların hiçbiri hemodiyalize alınmamıştı ve periton diyalizi için uygun değildi. Sekiz hastaya parasternal sağ atriyal kalıcı diyaliz kateteri ve beş hastaya translumbar vena kava inferior kalıcı diyaliz kateteri takıldı. İki hastada ise, sağ aksiller arter ile sağ atriyum arasına 6 mm politetrafloroetilen diyaliz grefti yerleştirildi.

Bulgular: Hiçbir hastada ameliyat sonrasında mortalite veya morbidite gelişmedi. Ameliyatın ikinci saatinden itibaren, hastalar hemodiyalize alındı. İki yıllık takip dönemi süresince, dört hastada kateter tıkanıklığı tespit edilirken, diğer hastalarda herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç: Sıra dışı damar erişim yöntemleri, klasik yöntemlerin başarılı olunamadığı kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hayat kurtarıcı bir son tercih olarak uygulanabilir.

Keywords : Kronik renal yetmezlik; hemodiyaliz; damar erişim
Viewed : 6216
Downloaded : 1395