ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ön İnen Koroner Arterde Myocardial Bridging-Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar
Atıf AKÇEVİN, Halil TÜRKOĞLU, Vedat BAYER, Cihangir ERSOY, Aydın AYTAÇ, *Tufan PAKER, *Murat MERT
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı,
*İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Majör bir koroner arterin üzerinden geçen kas lifleri tarafından basıya uğratılması miyokardiyal bridging (MB) olarak adlandırılmaktadır. Ateroskleroz olmaksızın miyokard iskemisi oluşturan bu patoloji özellikle eforları takiben ani yaşam kayıplarına sebep olabilmektedir.

1986-1993 yılları arasında MB tanısı konulan hastalardan dokuzuna ameliyat önerildi. Preoperatif dönemde egzersiz EKG ve thallium testi pozitif olan bu hastaların koroner anjiografisinde sol ön inen koroner arterin (LAD) %60-90 sistolik daralması tespit edildi. Hastalara elektif şartlarda supraarteriyel miyotomi yapılarak LAD'deki bası tamamen ortadan kaldırıldı. Bir hastaya ek olarak koroner bypass yapıldı. İyi durumda taburcu edilen 9 hastanın 20-35 aylık takiplerinde herhangi bir ilaç kullanmaksızın asemptomatik oldukları tespit edildi. MB'si olan hastalarda β-bloker tedavisine rağmen angina pektoris oluyorsa supraarteryel miyotominin emniyetli ve iyi sonuçlar veren bir tedavi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Viewed : 25292
Downloaded : 4811