ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yenidoğan ve bebeklerde göğüs cerrahisi
Yener Aydın1, Bayram Altuntaş1, Mustafa Kara2, Recep Sade3, İlker İnce4, Atilla Eroğlu1
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Departments of Neonatology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Departments of Radiology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
4Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12485
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde yenidoğan (yaşamın ilk 28 günü) ve bebeklerde (bir yaşına kadar olan dönem) uygulanan majör göğüs cerrahisi girişimlerinin sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2000 - Aralık 2014 tarihleri arasında göğüs cerrahisi girişimleri uygulanan ardışık 27 yenidoğan ve bebek (14 erkek, 13 kız) retrospektif olarak incelendi. Hastaların 10’u (%37) yeni doğan (ort. yaş 98.4±103.1 gün; dağılım 2-340 gün) idi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, cerrahi işlemi, ameliyat sonrası yatış süresi, komplikasyonları ve mortalite oranları gözden geçirildi. Neonatal pnömotoraks nedeni ile tüp torakostomi uygulanan veya herhangi bir nedenden dolayı bronkoskopi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Cerrahi endikasyon 10 hastada (%37) doğuştan kistik pulmoner malformasyon (altı lober amfizem, dört kistik adenomatoid malformasyon), dört hastada (%14.8) mediastinal kist (üç gastroenterik kist, bir kistik teratom), dört hastada (%14.8) doğuştan diyafragma hernisi (üç Morgagni hernisi, bir Bochdalek hernisi), üç hastada (%11.2) diyafragma evantrasyonu, iki hastada (%7.4) mediastinal kavernöz hemanjiom ve birer hastada (%3.7) Jeune sendromu, kleft sternum, doğuştan şilotoraks ve göğüs duvarı tümörü (lipoblastom) idi. Ameliyat sonrası iki hastada (%7.4) atelektazi gözlendi. Jeune sendromlu bir hastada (%3.7) hastane mortalitesi gözlendi. Ortalama ameliyat sonrası yatış süresi 6.9 gün (dağılım 1-30 gün) idi.

Sonuç: Yenidoğan ve bebeklerde göğüs cerrahisi için endikasyonlar nadir olmasına rağmen, hastaların çoğunda bu girişim hayat kurtarıcı olup başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Keywords : Bebek; yenidoğan; göğüs cerrahisi
Viewed : 6964
Downloaded : 1306