ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ameliyat edilmiş tekrar eden rektal kanser hastasında kemoterapi sırasında saptanan kardiyak miksoma
Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz
Department of Cardiovascular Surgery, Memorial Ankara Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13527
Kardiyak miksomalar benign kardiyak tümörlerin %50'den fazlasını oluşturur ve en sık rastlanan primer kardiyak tümörlerdir. Diğer primer tümörlerle eşlik etme durumu nadirdir. Bu yazıda, tekrar eden rektal kanser nedeni ile ameliyat edilen ve kolon cerrahisi sonrası üçüncü kür kemoterapi sırasında eşlik eden kardiyak miksoma ve koroner arter hastalığı tanısı konulan 57 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Atriyal septumun Teflon yama ile onarımı ile beraber kardiyak miksoma eksizyonu ile eş zamanlı iki damar baypas uygulandı. Eşlik eden malignitesi olan hastalarda, tıbbi tedavi veya girişimsel yöntemler ile tedavi edilemeyen kardiyak patolojiler için cerrahinin zamanlaması önemlidir ve bu konu üzerinde halen bir görüş birliği yoktur.
Keywords : Koroner arter hastalığı; miksoma; rektal neoplazmlar
Viewed : 7188
Downloaded : 1343