ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Uyanık video yardımlı torakoskopik büllektomi ve plevral abrazyon
Fazlı Yanık1, Elif Çopuroğlu2, Cenk Balta1, Yekta Altemur Karamustafaoğlu1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12952
Uyanık video yardımlı torakoskopik cerrahinin avantajları arasında genel anestezinin ve entübasyonun risklerinden korunmak, hastanede kalış süresini ve genel maliyeti azaltmak sayılabilir. Bu yazıda, primer spontan pnömotoraks tanısıyla sedasyon ve torasik epidural analjezi altında uyanık video yardımlı torakoskopik cerrahi ile büllektomi uygulanan 31 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Ancak tüm riskleri ve yararları değerlendirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Keywords : Pnömotoraks; sedasyon; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 6442
Downloaded : 2166