ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer pulmoner glomanjioma
Muhammet Reha Çelik1, Nurhan Şahin2, Ayşe Nur Akatlı2, Hakkı Ulutaş1
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
2Departments of Medical Pathology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13039
Glomanjiomalar, arteriyovenöz anastomozların etrafını saran glomus cisimlerinden kaynaklanan benign yumuşak doku tümörleridir. Bu yazıda, göğüs ağrısı nedeni ile kliniğimize başvuran ve bilgisayarlı göğüs tomografisinde 4 cm çapında soliter kitle saptanan 40 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Kitle, video yardımlı torakoskopik kama rezeksiyon ile çıkarıldı. Histopatolojik tanı glomanjioma olarak bildirildi. Glomus cisimleri akciğer parenkiminde neredeyse hiç bulunmamaktadır; bu nedenle, pulmoner glomanjiomalar son derece nadir lezyonlardır. Daha sık görülen primer veya metastatik akciğer lezyonları ile kolaylıkla karıştırılabilir. Bu tümörde nüks riski düşük olup sublobar komplet rezeksiyon kesin tanı ve küratif tedavi için en doğru tercihtir.
Keywords : Glomanjioma; glomus; pulmoner; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 6446
Downloaded : 1379