ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir bir diffüz alveoler hemoraji nedeni: Aort diseksiyonu
Recep Akgedik1, Harun Karamanlı2, Zeki Yüksel Günaydın2, Kemal Uzun2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
4Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13024
Ateşi, öksürüğü, hemoptizisi ve dispnesi olan 40 yaşında bir erkek hasta, akciğer grafisinde iki taraflı alveoler infiltasyonlar ve akut solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör desteğinde takibe alındı. Hemoglobin ve hematokrit seviyesinde kısa sürede belirgin azalmaya ek olarak, bronkoskopik ve radyolojik değerlendirme ile diffüz alveoler hemoraji tanısı konuldu. Diffüz alveoler hemoraji için herhangi bir neden saptanamadı. Ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde çıkan aortta diseksiyon saptandı. Acil ameliyat kararı ile aortik kök ve arkus aort replasmanı yapıldı. Ameliyat sonrası hastanın klinik durumu hızla düzeldi. Bu yazıda, diffüz alveoler hemoraji için oldukça nadir bir neden olarak bir aort diseksiyonu olgusu sunuldu.
Keywords : Alveoler hemoraji; aort diseksiyonu; hemoptizi
Viewed : 6923
Downloaded : 1425