ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yetişkin bir hastada tip 1 doğuştan pulmoner hava yolu malformasyonu için video yardımlı torakoskopik lingulektomi: Olgu sunumu
Kuthan Kavaklı1, Nesrin Öcal2, Sedat Gürkök1, Okan Karataş1, Önder Öngörü3
1Departments of Thoracic Surgery, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
2Departments of Chest Diseases, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
3Departments of Pathology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12825
Doğuştan pulmoner hava yolu malformasyonu erişkinlikte alt hava yolunun nadir bir embriyonel gelişimsel anomalisidir. Bu yazıda sol akciğerin üst lobunda 8 cm çapında hava kisti ile başvuran, doğuştan pulmoner hava yolu malformasyonlu 38 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Video yardımlı torakoskopik lingulektomi ile hava kisti rezeke edildi. Lingular segmentin histopatolojik incelemesinde tip 1 doğuştan pulmoner hava yolu malformasyonu olduğu görüldü. Cerrahi rezeksiyon doğuştan pulmoner hava yolu malformasyonu için hem tanısal hem de küratiftir. Kistik lezyonlarda doğuştan pulmoner hava yolu malformasyonu akılda tutulmalı ve uygun cerrahi girişim uygulanmalıdır.
Keywords : Yetişkin; doğuştan pulmoner hava yolu malformasyonu; lingulektomi; video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 6366
Downloaded : 1340