ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Popüler olan, artık popüler olmayabilir: Kronik venöz yetmezliğin cerrahi tedavisinde siyanoakrilat ve diğer alternatifler
Ahmet Barış Durukan
Department of Cardiovascular Surgery, Memorial Ankara Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13526
Yirmi birinci yüzyılın başlangıcı ile beraber, venöz yetmezliğin cerrahi tedavisinde endovenöz lazer ablasyon ve radyofrekans ablasyon yöntemlerini içeren büyük gelişmeler yaşandı. Bu yöntemler, klavuzlarda da önerilen birinci seçenek terapi alternatifleri haline geldi. Tatmin edici sonuçlara rağmen, tekniklerin termal doğası ve tümesan anestezi gereksinimi, toplumda artan beklentilerle beraber daha iyi bir teknik arayışına yol açtı. İdeale en yakın yöntem, non-termal ve non-tümesan olan siyanoakrilat ablasyon terapisi gibi gözükmektedir. Kolay uygulanabilirliği ve en uzun takip süresi iki yıl olmak üzere, birinci seçenek terapötik yöntemlerle karşılaştırılabilir tatmin edici sonuçlara sahip olması ile siyanoakrilat ablasyon terapisi venöz yetmezliğin cerrahi tedavisinin geleceği olabilir. Yine de uzun takip süreli çalışmaların yapılması gereklidir.
Keywords : Siyanoakrilatlar; endovenöz termal ablasyon; venöz yetmezlik
Viewed : 9504
Downloaded : 1793