ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik doğuştan kalp cerrahisi sonrasında mediastinal vakum destekli kapama tedavisi
Selim Aydın1, Bahar Temur1, Dilek Suzan1, Barış Kırat2, İbrahim Halil Demir3, Metehan Özen4, Ersin Erek1
1Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13820
Amaç: Bu çalışmada kompleks doğuştan kalp cerrahisi sonrasında sternal yara komplikasyonları gelişen ve mediastinal vakum destekli kapama tekniği ile tedavi edilen dokuz pediatrik olgu sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2014 - Aralık 2015 tarihleri arasında hastanemizde toplam 473 hastaya doğuştan kalp ameliyatı yapıldı. Bu hastaların dokuzuna (8 erkek, 1 kız; ortanca yaş 24 gün; dağılım 15 gün-14 ay) mediastinal vakum destekli kapama tedavisi uygulandı. Vakum destekli kapama tedavisinin endikasyonu beş hastada mediastinit ve dört hastada sternal yara komplikasyonu idi.

Bulgular: Hastaların dördünde ilk ameliyat sonrasında sternum açık bırakıldı. Bu hastalarda sternumun açık bırakılmasından vakum destekli kapama tedavisine kadar geçen medyan süre 10 gün (dağılım 7-15 gün) idi. Endikasyonlar üç hastada pozitif mediasten kültürü ve bir hastada ventrikül fonksiyon bozukluğu ve kardiyak ödeme bağlı sternum kapatılmasına intolerans idi. Geriye kalan beş hastada daha sonra sternal yara komplikasyonları gelişti ve ameliyattan medyan 19 gün (dağılım 11-36 gün) sonra vakum destekli kapama tedavisi uygulandı. İki hastanın mediasten kültürü pozitif idi. İki hasta (%22) sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Geriye kalan hastalarda sternum yaraları, sternum kültürleri negatifleştiğinde veya yeterli granülasyon elde edildiğinde, yedi gün (dağılım 5-19 gün) içinde kapatıldı. Bir hastada (%14.2) tekrarlayan sternal yara komplikasyonu gelişti ve vakum destekli kapama tedavisi tekrarlandı. İki hasta hariç hastaların tümüne vakum destekli kapama tedavisi yoğun bakım ünitesinde uygulandı.

Sonuç: Mediastinal vakum destekli kapama tedavisi, kalp cerrahisi sonrası sternal yara komplikasyonu gelişen çocuklarda iyi bir seçenektir. Ayrıca, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve tıbbi kaynak kullanımını azaltabilir.

Keywords : Doğuştan kalp cerrahisi; mediastinit; yenidoğan; sternum; vakum destekli kapama
Viewed : 7023
Downloaded : 1761