ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Posterior mitral kapak orta segment prolapsusunda rezeksiyonel olmayan, dikey katlı mitral kapak tamirinin erken dönem sonuçları
Kim Do Yeon, Jo Keon Hyon, Kim Hwan Wook
Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, College of Medicine, Seoul St. Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13802
Amaç: Bu çalışmada posterior mitral kapak orta segment prolapsusunda rezeksiyonel olmayan, dikey katlı mitral kapak tamirinin erken dönem sonuçları bildirildi.

Çalışma planı: Kasım 2011 - Mart 2016 tarihleri arasında posterior mitral kapak orta segment prolapsusu için rezeksiyonel olmayan, dikey katlı mitral kapak tamiri yapılan ardışık 32 hastanın (18 erkek, 14 kadın; ort. y aş: 6 1.3±12.5 y ıl; d ağılım 4 3-75 y ıl) v erileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Medyan takip süresi 33 ay (dağılım, 3-48 ay) idi. Hiçbir hastada replasman gerektiren tamir başarısızlığına rastlanmadı. Takip süresince, neredeyse hastaların hiçbirinde (n=31, %96.9) mitral yetmezliğin derecesinde kötüleşme görülmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız posterior mitral kapak orta segment prolapsusunda rezeksiyonel olmayan, dikey katlı mitral kapak tamirinin cerrahi süresini harcamadan kolaylık, geriye döndürülebilirlik ve tekrar edilebilirlik gibi çeşitli avantajları olduğunu göstermektedir. Özellikle deneyimi az cerrahlar için bu teknik değerli bir alternatif olup, teknik araç olarak akılda bulundurulmalıdır.

Keywords : Mitral kapak prolapsusu; mitral kapak tamiri; rezeksiyonel olmayan
Viewed : 6823
Downloaded : 1441