ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Operasyonundan Sonra Hipertiroidiye Bağlı Yüksek Debili Kalp Yetmezliği: Olgu Sunumu
Tevfik TEZCANER, Cem YORGANCIOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, *Yaman ZORLUTUNA
Bayındır Tıp Merkezi, Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
*Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Klinik Şefi
Bu makalede koroner bypass operasyonu sonrasında hipertiroidiye bağlı yüksek debili kalp yetmezliği gelişen bir olgu sunulmuştur. Kırkdokuz yaşında erkek hastaya 30.6.1995 tarihinde koroner bypass yapılmıştır. Erken postoperatif dönemde kalp yetmezliği gelişmiş ve bu nedenle pozitif inotropik destek ile intraaortik balon pompası uygulanmıştır. Hemodinamik ölçümleri yapıldıktan sonra yüksek debili kalp yetmezliği tanısı konmuş, etiyolojide T3 tirotoksikozu belirlenmiştir. Bunun üzerine beta bloker + propiltiourasil + iodine ile antitiroid tedaviye başlanılmış, postoperatif 6. günde hipertiroidi kontrol altına alınmış, 7. günde hemodinamik statüsünün stabilleşmesini takiben intraaortik balon pompası tedavisinden ayrılmış ve iyi halde taburcu edilmiştir.
Viewed : 15455
Downloaded : 3320