ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
5-Lipoksigenaz inhibitörü zileutonun miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarına karşı kalp koruyucu etkisi
Ersöz Gonca1, Figen Barut2, Salih Erdem1
1Department of Biology, Bülent Ecevit University, Faculty of Arts and Sciences, Zonguldak, Turkey 2Department of Pathology, Medical Faculty of Bülent Ecevit University, Zonguldak, Tu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13748
Amaç: Bu çalışmada zileuton’un miyokardiyal iskemi/ reperfüzyon hasarı ve iskemi ile uyarılan ventriküler aritmiler üzerine olan etkileri değerlendirildi ve 5-lipoksigenaz yolağının miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarının patofizyolojisindeki rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Anestezi altındaki sıçanlarda, miyokardiyal iskemi 120 dakikalık reperfüzyon periyodundan önce sol ana koroner arterin 30 dakikalık ligasyonu ile oluşturuldu. Zileuton 3 ve 10 mg/kg’lik dozlarda ligasyondan 15 dakika önce verildi. Deney süresince elektrokardiyografi, kan basıncı ve kalp atımı kayıt edildi. İskemik periyot boyunca aritmi tiplerinin süreleri tespit edildi. Miyokard dokusunda iskemi/reperfüzyon hasarını değerlendirmek için, histopatolojik inceleme yapıldı ve enfarkt alan 2,3,5-trifenil tetrazolyum klorit boyaması ile tespit edildi.

Bulgular: Zileuton 3 mg/kg dozda enfarkt alan ve histopatolojik incelemeler sonucu elde edilen doku hasarı skorunda anlamlı bir azalmaya neden oldu (enfarkt alan [% risk alanı]: zileuton 3 mg/kg %36±7’ye kıyasla kontrol %66±6; p<0.05). 10 mg/kg zileuton etkili bulunmadı. Zileutonun 3 ve 10 mg/kg’lik dozu iskemi periyodunda ventriküler aritmilerin süresini kısaltmadı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız zileutonun 3 mg/kg’lik dozda kalbi miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarına karşı koruduğunu gösterdi. Ancak, zileuton iskemi ile uyarılan aritmileri azaltmada etkili değildi. Bu sonuçlara göre, zileuton miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarının tedavisi için umut verici bir ilaç olabilir.

Keywords : Miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarı; sıçan modeli; ventriküler aritmi; zileuton
Viewed : 6284
Downloaded : 1247