ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı eşliğinde nadir bir Hafnia Alvei pnömonisi olgusu
Harun Karamanlı1, Türkan Toka Özer2
1Department of Pulmonology, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Microbiology, Medical Faculty of Mevlana University, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.12905
Hafnia alvei, insanlarda nadir rastlanan bir patojendir. Bu yazıda, şiddetli alt solunum yolu enfeksiyonu olan 58 yaşında bir erkek Hafnia alvei olgusu sunuldu. Göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde belirgin konsolidasyon ve anlamlı infiltrasyon izlendi. Balgam kültürü, Hafnia alvei olarak tespit edilen Gram negatif basiller açısından pozitif idi. Hastaya enfeksiyon eradikasyonu için meropenem tedavisi verildi. Bu yazıda Hafnia alvei’nin neden olduğu nadir bir solunum yolu enfeksiyonu olgusu sunuldu.
Keywords : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; Hafnia alvei; pnömoni
Viewed : 8149
Downloaded : 1475