ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Meme kanseri hastalarında pulmoner metastazektominin uzun dönem sonuçları ve prognostik faktörleri: Sistematik derleme
Ainaz Sourati1, Mona Malekzadeh Moghani2, Samira Azghandi2
1Department of Radiotherapy and Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Emam Hossein Hospital, Tehran, Iran
2Department of Radiation Oncology, Shohadaye Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13770
Meme kanseri, gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenidir. Bu sistematik derlemede, meme kanserli hastalarda akciğer metastazektomisinin uzun dönem sonuçları ve prognostik faktörleri değerlendirildi. MEDLINE, Web of Science ve Scopus veri tabanlarında belirli anahtar sözcükler kullanılarak kapsamlı bir tarama yapıldı. Bu derlemeye Nisan 1990 - Nisan 2016 tarihleri arasında meme kanserli hastalarda pulmoner metastazektominin sonuçları ve prognostik faktörlerine ilişkin çalışmaların tümü dahil edildi. Çalışmaların 10’unda hastalıksız geçen süre, üçünde metastaz bölgesi, beşinde metastaz sayısı ve rezeksiyon genişliği ve altısında hormon reseptör statüsünün prognostik faktör olduğu belirlendi. Çalışma sonuçlarımıza göre, sırasıyla hastalıksız geçen süre, hormon reseptör statüsü, metastaz sayısı, metastatik rezeksiyon genişliği ve metastaz bölgesi meme kanserli hastalarda pulmoner metastazektominin önemli prognostik faktörleridir.
Keywords : Meme kanseri; akciğer metastazı; metastaz; pulmoner metastazektomi
Viewed : 5611
Downloaded : 1328