ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transforme edici büyüme faktörü-beta-1 nötralizan antikoru ve transforme edici büyüme faktörü-beta-3’ün trakeal darlık gelişimi üzerine etkileri
Aykut Eliçora1, Göksu Özçelikay2, Hüzeyin Fatih Sezer1, Şerife Tuba Liman1, Kürşat Yıldız3, Salih Topçu1, Betül Arıca2
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department of Pharmaceutical Technology, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Departments of Pathology, Medical Faculty of Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14302
Amaç: Bu çalışmada transforme edici büyüme faktörü-b3 ve transforme edici büyüme faktörü-b1 nötralizan antikoru içeren polimerik polikaprolakton film formülasyonlarının trakea cerrahisinde darlığın önlenmesi üzerine etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya 24 erkek Wistar albino sıçan (ağırlık 200 g-250 g) dahil edildi. Gruplar A) kontrol (n=6); B) boş polimerik polikaprolakton film (n=6); C) transforme edici büyüme faktörü-b3 içeren polimerik polikaprolakton film formülasyonu (n=6); D) transforme edici büyüme faktörü-b1 nötralizan antikoru içeren polimerik polikaprolakton film formülasyonu (n=6) olarak tanımlandı. Tüm sıçanlara ikinci ve beşinci trakeal halkalar arasında yaklaşık 0.5 cm’lik vertikal insizyon yapıldı. Grup A’da trakeal insizyon sadece sütüre edildi. Grup B, C ve D’de trakeal insizyon sütüre edildikten sonra trakeal insizyonun üzerine sırası ile boş polimerik polikaprolakton film, transforme edici büyüme faktörü-b3 içeren polimerik polikaprolakton film formülasyonu, transforme edici büyüme faktörü-b1 nötralizan antikoru içeren polimerik polikaprolakton film formülasyonu yerleştirildi. Cerrahiden 30 gün sonra sıçanlar sakrifiye edildi. Sonrasında sıçanların trakeaları mikroskobik olarak incelendi. Epitelizasyon, fibrozis, anjiogenezis ve inflamasyon durumları histopatolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Otuz gün boyunca solunum sıkıntısı, stridor ve beslenme bozukluğu açısından izlenen sıçanlarda anormal bir durum görülmedi. Gruplar enflamasyon, fibrozis, anjiyogenezis ve epitelizasyon açısından değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Transforme edici büyüme faktörünün aktif formları dokuda oldukça kısa yarılanma ömrüne sahiptir ve hızla uzaklaştırılmaktadır. Yeni geliştirilecek preperatlar ile bioaktivite korunabilir ve kontrollü salınım sağlanabilir. Transforme edici büyüme faktörü-b3’ün ve transforme edici büyüme faktörü-b1 nötralizan antikorlarının trakea cerrahisi sonrasında granülasyon dokusunu önleme etkisini değerlendirmek için daha ileri detaylı araştırmalara gerek vardır.

Keywords : Darlık; trakea; transforme edici büyüme faktörü
Viewed : 5704
Downloaded : 1101