ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ekstrakorporeal yaşam desteğinde rastlantısal kardiyak perforasyon sonrası hemodinamik stabilite
Won Ho Chang
Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Soonchunhyang University Seoul Hospital, Seoul, South Korea
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13887
Altmış yaşında erkek hasta, kardiyak arrest nedeniyle acil servise getirildi. Akut miyokard enfarktüsü ve hemoperikardiyum izlenen hastaya perkütan femoral kanülasyon ile ekstrakorporeal yaşam desteği uygulandı. Hastanın kalp fonksiyonları iyileşti ve hemodinamik açıdan stabilize oldu. Enfarktüs sonrası sol ventrikül rüptürü tespit edilen hastada venöz kanülün perikardiyotomi sonrasında sağ ventriküle doğru çıkıntı yaptığı izlendi. Her iki ventrikül onarıldı ve sol ön inen artere baypas uygulandı. Hasta herhangi bir komplikasyon olmaksızın taburcu edildi.
Keywords : Komplikasyon; ekstrakorporeal yaşam desteği; miyokard enfarktüsü
Viewed : 5813
Downloaded : 1023