ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Down sendromlu bir erişkinde atriyal septal defektin total endoskopik robotik kapatılması
Burak Onan, Ersin Kadiroğulları, Ünal Aydın, Yeşim Güner, Korhan Erkanlı
Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14312
Down sendromunda kardiyak anomaliler genellikle atriyoventriküler kanal defektleri, ventriküler septal defektler ve atriyal septal defektler ile birlikte seyreder. Kompleks kardiyak patolojiler sıklıkla yenidoğan döneminde görülmekle birlikte, atriyal septal defektler gibi daha hafif kardiyak defektler erişkinlikte görülebilmektedir. Bu yazıda, rim yetersizliği ve sekundum tip atriyal septal defekti olan ve atriyal septal defektin kapatılmasında cerrahi riskleri en aza indirgemek amacıyla minimal invaziv robotik cerrahi ile tedavi edilen 25 yaşında Down sendromlu bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Atriyal septal defekt; Down sendromu; robotik cerrahi.
Viewed : 5994
Downloaded : 1060