ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnferior vena kava kompresyonlu devasa torasik soliter fibröz tümör: Bir olgu sunumu
Abdulsalam Y. Taha1, Darya Mahmood2, Dana Mohialdeen3
1Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Sulaimaniyah Teaching Hospital and School of Medicine, University of Sulaimaniyah, Sulaimaniyah, Iraq
2Department of Thoracic and Vascular Surgery, Shorsh General Hospital, Sulaimaniyah, Iraq
3Department of Histopathology, Shorsh General Hospital, Sulaimaniyah, Iraq
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13882
Soliter fibröz tümör vücuttaki neredeyse tüm lokasyonlarda tanımlanmış olsa da tipik olarak plevrayı ve çok nadiren perikardiyumu tutan nadir bir fibroblastik tümördür. Çoğu toraks içi soliter fibröz tümör asemptomatiktir; ancak bazılarında inferior vena kava kompresyonu gibi olağandışı görüntüler vardır ki, bildiğimiz kadarıyla bu daha önce yalnız bir defa bildirilmiştir. Bu yazıda perikardiyal kökenli olmasından şüphelenilen ve inferior vena kava kompresyonlu dev bir torasik soliter fibröz tümörü olup başarıyla ameliyat edilen orta yaşlı bir erkek hasta bildirildi.
Keywords : İnferior vena kava; perikardiyum; plevra; soliter fibröz tümörler
Viewed : 4927
Downloaded : 1033