ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Epileptik nöbetlerle ortaya çıkan plevranın dev bir soliter fibröz tümörü: Bir olgu sunumu
Meng Luo1, Chen Chen2, Di Liu1, Jian Hu1, Qian Long1
1Department of Thoracic Surgery, Guizhou Provincial People’s Hospital, Guiyang, Guizhou, China
2Guizhou Medical University, Guiyang, Guizhou, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14043
Bu çalışmada tekrar eden epileptik nöbetler geçiren 56 yaşında bir kadın hasta olgusu sunuldu. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme ve elektroensefalogramı takiben anormallik gözlemlenmedi ve antiepileptik ilaçlarla tedavinin görünür etkileri olmadı. Daha sonra, epileptik nöbetler sırasında anormal bir kan şekeri düzeyi gözlemlendi. Nöbetlerin nedeninin büyük olasılıkla şiddetli hipoglisemi olduğundan şüphelenildi. İleri fiziksel muayenede sağ orta ve alt göğüste solunum olmadığı gözlemlendi. Torasik bilgisayarlı tomografi taramasında hastanın sağ torasik kavitesinde dev bir heterogam kitle görüldü. Bu büyük tümör tamamen kesip çıkartıldı ve kan şekeri düzeyi tümörün kesilip çıkartılmasından kısa süre sonra normale döndü. Kesilip çıkartılan kitlenin immünohistokimyasal boyamasında kitlenin plevranın bir soliter fibröz tümörü olduğu doğrulandı. Hastanın durumu olumlu seyretti ve hasta 12 aylık takip dönemi boyunca epileptik nöbet tekrarı yaşamadı. Bildiğimiz kadarı ile bu rapor, tümöre bağlı şiddetli hipogliseminin neden olduğu epileptik nöbetler ile komplike, plevranın dev bir soliter fibröz tümörü hakkında ilk rapordur.
Keywords : Epileptik nöbetler; hipoglisemi; soliter fibröz tümör
Viewed : 5180
Downloaded : 1005