ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik Arteriyel Yaralanmalar ve Tedavi Sonuçları
Bülent TÜNERİR, Yavuz BEŞOĞUL, Turan YAVUZ, Abdelmajeed AL-EQAIDAT, Recep ASLAN, Tuğrul KURAL, Behçet SEVİN
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'na 1980-1995 yılları arasında periferik arter yaralanması nedeniyle başvuran 143 olgu incelendi. Yaralanma nedenleri, 62'si (%43.3) kesici-delici alet yaralanması, 37'si (%25.8) trafik kazası, 13'ü (%) ateşli silah yaralanması sonucu olduğu belirlendi. Olguların 18'inde (%12.6) tam kesi, 125'inde (%87.4) parsiyel kesi mevcuttu. 99 (%69.2) olguda üst ekstremitede, 44 (%30.7) olguda ise alt ekstremitede arter yaralanması tespit edildi. Tedavi olarak, 69'unda (%48.2) ucuca anastamoz, 30'unda (%20.6) lateral reperasyon, 22'sinde (%15.4 ven grefti interpozisyonu, 9'unda (%6.3) sentetik greft interpozisyonu, 13'ünde (%9.1) ligasyon uygulandı. 137 olguda (%95.8) ekstremite kurtarıldı, 6 olguda (%4.1) amputasyon uygulandı. Mortalite %2.1 idi.

Sonuç olarak; periferik arter yaralanmalarının üst ekstremitelerde sık olduğu ve erken tanıyla uygun tedavinin ekstremite kurtarılmasında büyük önem taşıdığı anlaşılmıştır.

Viewed : 14329
Downloaded : 3113