ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort koarktasyonunda rastlantısal tanı: Parsiyel trakeal duplikasyon
Engin Karakuş1, Soysal Turhan2, Onur Işık2
1Batman Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Batman, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14165
Viewed : 4224
Downloaded : 985