ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğum sonrası koroner arter diseksiyonu
Hidayet Kayançiçek1, Hasan Baki Altınsoy1, Ümit Duman1, Ömer Faruk Doğan2
1Departments of Cardiology, Medical Park Hospital, Elazığ, Turkey
2The Health Sciences University, Department of Cardiovascular Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
3Departments of Radiology, Medical Park Hospital, Elazığ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14395
Spontan koroner arter diseksiyonu, doğum sonrası dönemde miyokard infarktüsünün nadir bir nedenidir. Çok doğum yapanlarda ve ikiz gebeliklerde artmış hormonal yük ve hemodinamik strese bağlı olarak spontan koroner arter diseksiyonu riskini artırdığı düşünülmektedir. Günümüzde optimum tedaviye ilişkin bir konsensüs olmamasına rağmen, konservatif tedavi, koroner arter baypas greftleme ve perkütan koroner girişim kullanılmaktadır. Postpartum dönemde spontan koroner arter diseksiyonlu dört olgu sunulmaktadır.
Keywords : Koroner arter baypas greftleme; koroner arter diseksiyonu; koroner arter stentleme; gebelik
Viewed : 4954
Downloaded : 999