ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğumsal keratoglobus ile ilişkili dev pulmoner arter anevrizması
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14227
Viewed : 4847
Downloaded : 896