ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minilaparatomi Tekniği İle Aortobifemoral Bypass Ameliyatları: 4 Olgu Sunumu
Ünal AÇIKEL, Özalp KARABAY, Erdem SİLİSTRELİ, Akın TURAN, Öztekin OTO
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Minimal invaziv cerrahi uygulamaları son yıllarda cerrahinin hemen hemen her alanında sağladığı avantajlar nedeniyle oldukça hızlı bir tempoyla yaygınlaşmış, bazı ameliyatlar için rutin yöntem halini almıştır. Literatüre 1992 yılından itibaren mini laparatomi kavramı girmiş olup, 3-10 cm. arasındaki abdominal insizyonlara mini laparatomi denilmiştir.

Kliniğimizde 1997 ocak ile 1998 şubat ayları arasında minilaparatomi kesisi ile aortobifemoral bypass ameliyatı yapılan 4 olgu sunulmuş olup alt ekstremitenin revaskülarizasyonu bütün olgularda kesiyi büyütme gereği olmaksızın başarılı bir şekilde sağlanmıştır.Aort klemp süresi ortalama 12.7 dk., ortalama operasyon süresi 118 dk. olarak gerçekleşmiştir.4 olguda 2-8 saat içerisinde barsak sesleri alındı ve 24 saatin sonunda peroral besin alınımına başlanıldı. Hastaneden eksterne edilme süreside ortalama 4.7 gün oldu.

Laparoskopik vasküler cerrahi uygulamasına göre oldukça kısa operasyon süresi, yeterli aortik eksposure, güvenli aorta kross klemp konulması, daha az postoperatif ağrı, deride daha az skar dokusu, hastaların erken dönemde mobilizasyonu, erken dönemde barsak fonksiyonlarının geri dönmesi, uygun maliyet ve hastanede daha az kalış süresi avantajları nedeniyle mini laparatomi tekniği aorta bifemoral bypass ameliyatları için güvenli bir şekilde kullanılabilecek emniyetli bir yöntem olduğu inancındayız.

Viewed : 15084
Downloaded : 3386