ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp ameliyatı sırasında nörolojik sonuçlar ile glisemik düzey arasındaki ilişki: Yakın kızılötesi spektroskopi çalışması
Elvin Kesimci1, Ezgi Erkılıç1, Ferit Alaybeyoğlu1, Cemile Balcı1, Tuğba Dulkadiroğlu1, Tülin Gümüş1, Erol Şener2, Orhan Kanbak1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14221
Amaç: Bu çalışmada kardiyopulmoner baypas yapılan hastalarda kan glukoz düzeyleri ve nörobilişsel fonksiyonlar arasındaki muhtemel ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Aralık 2015 - Şubat 2016 tarihleri arasında elektif kardiyopulmoner baypas uygulanan toplam 54 hasta (42 erkek, 12 kadın; ort. yaş 59.6±11.6 yıl; dağılım 31-83 yıl) prospektif olarak çalışmaya alındı. Her hasta için bölgesel serebral oksijen satürasyon monitörizasyonu ile birlikte cerrahi hazırlığı, anestezi ve standart veri takibi yapıldı. Hastalar ameliyattan 24 saat önce ve sonra Mini-Mental Durum Değerlendirmesi’ne tabi tutuldu. Serebral oksimetre ve kan glukoz düzeyleri önceden belirlenen zamanlarda örneklendi (T0: anesteziden önce; T1: anesteziden sonra; T2: iskemi sonrası; T3: reperfüzyon sonrası ve T4: cerrahi sonrası).

Bulgular: Kardiyopulmoner baypasın farklı evrelerinde serebral oksijen satürasyon değerlerinde ve kan glukoz düzeylerinde görülen değişiklikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Diabetes mellitus varlığı veya testin zamanlaması açısından hastaların Mini-Mental Durum Değerlendirmesi skorları arasında da anlamlı bir fark yok idi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, kardiyopulmoner baypas sırasında glisemik değişikliklerin bölgesel serebral oksijenasyonda değişikliğe neden olmadığını göstermektedir. Ayrıca, diğer değişkenler sabit tutulduğunda, kan glukoz düzeylerindeki değişiklikler ameliyat sonrası nörolojik fonksiyonları değiştirmemektedir.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas; glukoz; Mini-Mental Durum Değerlendirmesi; bölgesel serebral oksijen satürasyonu
Viewed : 5653
Downloaded : 1046