ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dört farklı sternum kapama tekniğinin etkinliğinin deneysel olarak karşılaştırılması
Süleyman Nazif Orhan1, Mehmet Hamit Özyazıcıoğlu2, Abdurrahim Çolak3
1Erzurum Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14266
Amaç: Bu çalışmada çelik tel, çelik kablo, titanyum klips ve titanyum plak kullanılarak yapılan dört farklı sternum kapama yönteminin etkinliği deneysel olarak karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Yapay sternum modellerinin kullanıldığı deneylerde, modellerde yanal ayrılma, boyuna kesme ve enine kesme oluşturacak şekilde statik yüklemeler yapıldı. Yöntemler emniyet yükü (2 mm deplasmana karşılık gelen yük) ve direngenlik değerleri dikkate alınarak karşılaştırıldı. Yöntemlerin maliyetleri, uygulama kolaylıkları ve hızları da değerlendirildi.

Bulgular: Yanal ayrılmada en yüksek emniyet yükü ve direngenlik değerleri titanyum klips yönteminde elde edilmesine rağmen, tüm yöntemlerin emniyet yükleri ve direngenlikleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Boyuna kesmede, en yüksek emniyet yükü titanyum plak yönteminde elde edilmesine rağmen, emniyet yüklerinde istatistiksel anlamlılık sadece çelik kablo yöntemi ve diğer yöntemler arasında vardı. Bu yüklemede en yüksek direngenlik değeri titanyum klips yönteminde elde edilirken bu yöntemle geleneksel tel yöntemleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Enine kesmede en yüksek emniyet yükü ve direngenlik değerleri titanyum klips yönteminde elde edildi ve bu yöntemle diğer yöntemler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı idi. Yöntemlerin maliyetleri, uygulama kolaylıkları ve hızları dikkate alındığında, en avantajlı yöntem geleneksel çelik tel yöntemi idi.

Sonuç: Deney sonuçlarımıza göre titanyum klipsler diğer yöntemlere kıyasla daha istikrarlı davranış sergiledi ve daha iyi sternal kapama sağladı.

Keywords : Biyomekanik; mediyan sternotomi; sternum kapama yöntemleri
Viewed : 6394
Downloaded : 1214