ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Baker Kistini Taklit Eden Kısa Safen Ven Anevrizması: Olgu Sunumu
Güvenir OKÇU, Uğur ÖZİÇ, Murat ÖZMEN, *Egemen TÜZÜN
Celal Bayar Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
*Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kısa safen ven anevrizmaları çok nadir görülen olgulardır. İngilizce yayınlar incelendiğinde bugüne kadar sadece 3 olgunun bildirildiğini görmekteyiz. Bu yazıda, popliteal bölgede ortaya çıkan ve Baker kistini taklit eden bir kısa safen ven anevrizması olgusunun klinik gidiş ve tedavisi sunulacaktır.
Viewed : 28421
Downloaded : 3797