ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu 2016 yazılı sınavı madde analizleri
Hatice Şahin1, Yüksel Atay2, Tahir Yağdı2, Serap Aykut Aka3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14513
Amaç: Bu çalışmada Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulunun 2016 yazılı sınavının madde analizleri değerlendirildi ve yıllar arası karşılaştırmalar yapıldı.

Çalışma planı: Yıllık olarak yapılan yazılı sınavların sonuncusu Mayıs 2016’da Eskişehir’de gerçekleştirildi. Sınav maddeleri zorluk, ayırıcılık ve geçerlilik açısından analiz edildi.

Bulgular: Doğru yanıt şıkları eşit dağıtılmıştı. Soruları doğru yanıtlama oranı ortalama %70.7 idi. Soruların %56’sı ortalamanın üzerinde yanıtlanmıştı. Sınavdan alınan puan aralığı geçen yıl yapılan sınava göre daha dar idi. Madde analizine göre; istenen zorluk düzeyine sahip soru oranı %39, istenen ayırıcılık düzeyine sahip soru oranı %52, geçersiz soru oranı %54 ve yüksek düzeyde geçerli soru oranı %9 idi. 2015 ve 2016 yılları sınavlarının karşılaştırılması son sınavın daha kolay, ayırıcılığının düşük ve geçerliliğin daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

Sonuç: Bulgularımıza göre sınav setindeki konu alanları ve soru sayıları sınavın geçerliği üzerinde etkili idi. Sınav setinde soruların en az %70’i uzmanlığın ana başlıklarını içermeli ve soru sayısı yıllara göre değiştirilmemelidir. Yeterlik Kurulunun bir soru bankası oluşturması ve geçerliliği yüksek soruları bankada koruması sayesinde sınavlar yıllar içinde sınavlar daha nitelikli hale gelebilir.

Keywords : Yeterlik sınavı; kalp ve damar cerrahisi; madde analizi
Viewed : 5131
Downloaded : 1026