ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Toraks cerrahisi yapılan hastalarda ameliyat öncesi fizyoterapi eğitiminin hastanede yatış ve ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları üzerine etkileri
İlknur Naz1, Onur Akçay2, Şeyda Örs Kaya3, Onur Süneçli4
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Katip Çelebi University, Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Karşıyaka State Hospital, İzmir, Turkey
3Departments of Thoracic Surgery, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
4Departments of Pulmonary Rehabilitation Unit, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13391
Amaç: Bu çalışmada, toraks cerrahisi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi fizyoterapi eğitiminin hastanede yatış ve ameliyat sonrası komplikasyonlar üzerine etkileri incelendi.

Çalışma planı: Bu retrospektif çalışmaya Eylül 2012 - Eylül 2013 tarihleri arasında bronşiyal karsinom veya metastatik akciğer hastalığı nedeni ile lobektomi veya pnömonektomi yapılan toplam 96 hasta (84 erkek, 12 kadın; medyan yaş 60 yıl; çeyrekler arası aralık 55-67 yıl) alındı. Hastanemizin pulmoner rehabilitasyon birimi ve göğüs cerrahisi bölümü tarafından toraks cerrahisi yapılacak hastalar için yeni bir ameliyat öncesi fizyoterapi eğitim protokolü geliştirildi. Hastaların 49’una ameliyat öncesi fizyoterapi eğitimi uygulanır iken, 47’sine uygulanmadı. Ameliyat öncesi fizyoterapi eğitimi protokolü uygulanan ve uygulanmayan hastaların sonuçları altı aylık dönemde karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastanede yatış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyon oranları gruplar arasında benzer idi (p>0.05). Ameliyat öncesi fizyoterapi eğitimi verilen grupta, eğitim tarihi ve ameliyat arasında geçen gün sayısı, hastanede yatış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyon oranları ile negatif ilişkili bulundu (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, fizyoterapi eğitiminin akciğer cerrahisinden mümkün olan en erken dönemde başlaması gerektiğini ve bu protokolün hastanede daha kısa yatış süresi ve daha az ameliyat sonrası komplikasyon oranı ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Keywords : Ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları; ameliyat öncesi fizyoterapi eğitimi; toraks cerrahisi
Viewed : 5834
Downloaded : 1365