ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hipervasküler mediastinal tümör cerrahisinde morbidite ve mortalitenin azaltılması için ameliyat öncesi embolizasyon
Bülent Aydemir1, Sinan Şahin2, Muharrem Çelik1, Tamer Okay1
1Department of Thoracic Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13928
Amaç: Bu çalışmada hipervasküler mediastinal tümör cerrahisinde morbidite ve mortaliteyi azaltmak için ameliyat öncesi embolizasyon işlemleri tanımlandı ve bu işlemlerin etkinliği ve güvenliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2008 - Aralık 2014 tarihleri arasında mediastinal tümörlü dokuz hastaya (5 erkek, 4 kadın; ort. yaş 37; dağılım 17-48 yıl) ameliyat öncesinde besleyici arterlere embolizasyon yapıldı. Tüm hastalara polivinil alkol partikülleri (300-1200 μm) ve bobin kombinasyonunu uygulandı. Embolizasyonun etkinliği için kriter, ameliyat sırasındaki kanama miktarının azalması idi.

Bulgular: Sekiz hastada embolizasyon herhangi bir komplikasyon olmadan başarılı bir şekilde tamamlandı. Her bir tümörü besleyen damarlar kapatıldı. Embolizasyon ile ilişkili semptomatik komplikasyon gözlenmedi. Sekiz hastada tümörler tamamen çıkarıldı. Embolizasyon, ameliyat sırasında kanama şiddetini belirgin düzeyde azalttı; kan kaybı ile ilişkili ameliyat risklerini düşürdü ve tümör rezeksiyonlarının güçlüğünü azalttı. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Çalışmamız, özellikle aşırı vasküler yapılı büyük çaplı tümör rezeksiyonlarında, ameliyat sırasında kanama kontrolünü sağlamak amacı ile ameliyat öncesi embolizasyonunun önemini ve gerekliliğini göstermektedir. Çalışma sonuçlarımıza göre, morbidite ve mortalitenin azaltılması için hipervasküler mediastinal tümör ameliyatlarından önce girişimsel embolizasyonun uygulanmasını önermekteyiz.

Keywords : Castleman hastalığı; mediastinal tümör; paragangliom; ameliyat öncesi embolizasyon
Viewed : 5724
Downloaded : 1165