ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkinlerin Tek Taraflı Diyafragma Paralizisi ve Evantrasyonunda Diyafragma Plikasyonu
Fahri OĞUZKAYA, Mehmet BİLGİN, Yiğit AKÇALI, Cemal KAHRAMAN, Atalay ŞAHiN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Diyafragma evantrasyonu veya paralizisi, erişkinlerde, bazen rahatsız edici solunum sistemi semptomlarıyla birlikte görülür.

Biz, kliniğimizde son 10 yıllık dönemde yaş ortalaması 41.8 olan sekiz kadın ve iki erkek hastayı tedavi ettik. Olguların dördünde etyolojik sebep belliydi. Bütün olgularda dispne vardı ve solunum fonksiyon testinde vital kapasite ve arteriyal kanda parsiyel oksijen basıncı düşüklüğü görülüyordu. Tanı radyodiagnostik yöntemlerle kondu. Olgulara transtorakal yolla diyafragma plikasyonu uygulandı. Postoperatif hastanede kalış süresi 6.4 gündü. Postoperatif üçüncü ayda semptomlarda, vital kapasite ve arteriyel kan parsiyel oksijen basınçlarında belirgin düzelme görüldü. Mortalite ve morbidite yoktu.

Semptomatik hastalarda, diyafragma pozisyonunu restore etmek için pilikasyon, güvenli ve etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.

Viewed : 23747
Downloaded : 4280