ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde inhale nitrik oksidin indüklediği methemoglobinemi: Siyah kırmızıya karşı
Evren Özçınar, Fatih Gümüş, Sadık Eryılmaz, Ahmet Rüçhan Akar
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14771
Sol ventrikül destek cihazı yerleştirilmesi sonrası inhale nitrik oksit kullanılması pulmoner vasküler direnci ve sağ ventrikül ardyükünü azaltır. Ancak, inhale nitrik oksit masum değildir ve ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yazıda, sol ventrikül destek cihazı yerleştirilmesi sonrası inhale nitrik oksit uygulamasının neden olduğu ciddi bir methemoglobinemi olgusu bildirildi. Hastanın hemodinamik durumu veno-arteriyel-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteği ve inhale nitrik oksit tedavisi ile stabilize edildi. Yine de ekstrakorporeal membran oksijenasyonu boru hatlarında renk değişikliğinin hipoksiye eşlik ettiği ciddi methemoglobinemi belirlendi. Yüzde 19.9’a yükselen methemoglobin düzeylerine hipoksemi ve fatal aritmi eşlik etti. Methemoglobinemi kan transfüzyonu değişimi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.
Keywords : Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu; kalp yetmezliği; mekanik destek; methemoglobinemi; nitrik oksit
Viewed : 9477
Downloaded : 1310