ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aşırı obezitede endoskopik atriyoventriküler kapak cerrahisi
Johan Van der Merwe, Filip Casselman, Bernard Stockman, Yvette Vermeulen, Ivan Degrieck, Frank Van Praet
OLV-Clinic, Cardiovascular- and Thoracic Surgery, Aalst, Belgium
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13687
Obezite 21. yüzyılın en önemli kamu sağlığı sorunlarından biridir ve dünya çapında aşırı obez hastaların görülme sıklığı artmaktadır. Sternal dehisens ve yara enfeksiyonları bu hastalarda klasik sternotomi ile ilişkili yıkıcı morbiditeler arasındadır. Öngörülen teknik zorluklar, hastane morbiditesi ve artmış mortalite riskleri cerrahları bu hastalara minimal invaziv yaklaşımlar seçeneğini ve bunların faydalarını önermekten sıklıkla alıkoyar. Bu olgu serisinde mevcut cerrahi ekibimiz tarafından ameliyat edilen, vücut kütle indeksi 40’ın üzerinde olan yedi ardışık hastada endoskopik port erişimli atriyoventriküler kapak cerrahisindeki ameliyat sırası ve uzun vadeli klinik ve ekokardiyografik sonuçlarımız sunuldu.
Keywords : Aşırı obezite; minimal invaziv kardiyak cerrahi; mitral ve triküspit kapak hastalığı; sonuç
Viewed : 6765
Downloaded : 1092