ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İmplante edilebilen kardiyak elektronik cihazlar ile ilişkili endokarditte triküspid kapak cerrahisi: Onarım mı replasman mı?
Mehmet Çakıcı, Evren Özçınar, Çağdaş Baran, Fatih Gümüş, Mustafa Serkan Durdu, Mustafa Bahadır İnan, Sadık Eryılmaz, Ahmet Rüçhan Akar
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14790
Amaç: Bu çalışmada, elektrot endokarditi ile ilişkili triküspid kapak yetmezliği araştırıldı, altta yatan nedenler belirlendi ve triküspid kapak endokarditine ilişkin cerrahi yaklaşımlarımız sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2010 - Ağustos 2016 tarihleri arasında, daha önce implante edilebilir elektronik cihaz olarak yerleştirilen elektrodun neden olduğu endokardit ile ilişkili şiddetli triküspid yetmezliği nedeniyle triküspid kapak cerrahisi yapılan toplam 43 hastanın (23 erkek, 20 kadın; ort. yaş 63.2±13.6 yıl; dağılım 48-72 yıl) tıbbi kayıtları incelendi. Enfekte elektrotlar ve jeneratörler dahil olmak üzere tüm sistem çıkarıldı; enfekte yaralar ve dokulara revizyon uygulandı; elektrot endokarditi nedeniyle triküspid kapak cerrahisi yapıldı ve kültür ile doğrulandığı üzere etken ajana yönelik uzun dönem intravenöz antibiyotik tedavisi uygulandı.

Bulgular: Elektrot endokarditi ile ilişkili şiddetli triküspid kapak yetmezliği nedeniyle 43 hastanın 18’ine triküspid kapak tamiri, 25’ine ise triküspid kapak replasmanı uygulandı. Takip boyunca (dağılım: 2-62 ay), iki hastada ameliyat sonrası akut sağ kalp yetmezliğine bağlı geçici mekanik destek ihtiyacı olurken, sekiz hasta sepsis (n=6; %14) ve inme (n=2; %4.6) nedeniyle ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi. Geri kalan hastaların kalp yetmezliği bulgu ve belirtilerinde anlamlı düzelme izlendi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, yetersiz deneyim ve yanlış kapak onarımı kararının kapak replasmanını geciktirebileceğini ve ameliyat süresini uzatabileceğini göstermektedir.

Keywords : İmplante edilebilir kardiyoverter defibrillator; elektrot endokarditi; kalıcı kalp pili; triküspid kapak cerrahisi
Viewed : 6353
Downloaded : 1142