ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İstanbul İlinde Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Veren Merkezlerin Veri-Tabanı Sonuçları
Semih HALEZEROĞLU
İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu

Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi

Viewed : 6124
Downloaded : 2286