ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisi yapılan hastalarda atriyal fibrilasyon tedavisinde kriyoablasyon uygulaması: Orta dönem sonuçlarımız
Ahmet Arnaz1, A. Ümit Güllü1, Ahmet Akyol2, Ertuğrul Zencirci2, Şahin Şenay1, Aleks Değirmencioğlu2, Muharrem Koçyiğit3, Cem Alhan1
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14908
Amaç: Bu çalışmada kalp cerrahisi yapılan hastalarda eşlik eden argon bazlı kriyoablasyonun orta dönem sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Ağustos 2014 - Mayıs 2016 tarihleri arasında 33 hastaya (17 erkek, 16 kadın; ort. yaş: 63.9 yıl; dağılım 45-82 yıl) eş zamanlı açık kalp cerrahisi sırasında atriyal fibrilasyon tedavisi için kriyoablasyon ile Maze işlemi uygulandı. On iki hastaya robotik cerrahi kullanıldı. Altta yatan patolojiye göre biatriyal veya izole sol atriyal ablasyon yapıldı. Ameliyat sonrası 3 ve 12. aylarda kardiyolog tarafından, ritim 12 derivasyonlu elektrokardiyografi, 24 saatlik Holter ile değerlendirildi ve atriyal fibrilasyon ile ilgili ilaçlar, inme veya diğer tromboembolik olaylar değerlendirildi.

Bulgular: Taburculuk sırasında 30 hasta (%90.9) sinüs ritminde, üç hasta (%9.1) ise atriyal fibrilasyonda idi. Ameliyat sonrasında orta dönemde, kriyoablasyon üç hastada (izole sol atriyal fibrilasyonda n=2, %8.3 ve biatriyal ablasyonda n=1, %11.1) başarısız oldu. Hastalarda hastane mortalitesi ve inme, sepsis, diyaliz gerektiren renal yetmezlik ve uzamış solunum yetmezliği gibi majör ameliyat sonrası komplikasyonlar gelişmedi.

Sonuç: Eş zamanlı cerrahi kriyoablasyon, diğer kardiyak cerrahi işlemler ile birlikte uygulandığında atriyal fibrilasyonun tedavisinde etkili bir yöntem olup, robotik cerrahi ile de çok düşük oranda atriyal fibrilasyon nüksü ile sonuçlanmaktadır.

Keywords : Atriyal fibrilasyon; kriyoablasyon; robotik cerrahi
Viewed : 5873
Downloaded : 1121