ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perkütan olarak Solysafe® septal tıkayıcı ile sekundum atriyal septal defektlerin kapatılmasının orta dönem sonuçları
Murat Muhtar Yılmazer1, Selman Vefa Yıldırım2, Timur Meşe1, Barış Güven3, Savaş Demirpençe4, Rahmi Özdemir1, Taliha Öner1, Vedide Tavlı5
1Department of Pediatric Cardiology, Behçet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiology, Near East University, Nycosia, Kuzey Kıbrıs TC
3Department of Pediatric Cardiology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
4Department of Pediatric Cardiology, Çiğli Research and Medical Center, İzmir, Türkiye
5Department of Pediatric Cardiology, Private, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14343
Amaç: Bu makalede perkütan olarak Solysafe® septal tıkayıcı ile sekundum atriyal septal defektlerin kapatılmasının orta dönem takip sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Bu çalışmaya Temmuz 2008 - Haziran 2010 tarihleri arasında sekundum atriyal septal defektin perkütan olarak kapatıldığı toplam 25 hasta (8 erkek, 17 kız; ort. yaş 8.4±3.6 yıl; dağılım 5-12 yıl) alındı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 6.1±0.5 (dağılım 5.2-7.2) yıldı. Cihaz 25 hastanın 22’sine başarılı bir şekilde yerleştirildi. Balon ölçümü ile yapılan değerlendirmede gerilmiş atriyal septal defect çapı ortalama 13.6±4.4 (dağılım 8-26) mm idi. 15 mm’lik dokuz, 20 mm’lik sekiz, 25 mm’lik altı ve 35 mm’lik iki cihaz kullanıldı. Üç hastada 20 mm’lik bir ve 35 mm’lik iki cihaz kullanıldı ve bu hastalarda işlem başarısız oldu. Geriye kalan 22 hastada işlem sırasında veya sonrasında perikard efüzyonu, endokardit, hemoliz, elektrokardiyografik değişiklikleri, kapak problemleri veya şüpheli ekokardiyografik bulgulara rastlanmadı. Yalnızca bir hastada altıncı yılda tel kırılması ve bir diğer hastada altı yıllık takip süresince rezidüel şant görüldü. Cihaz embolizasyonu (n=1) ve hemiparezi (n=1) işlem ile ilişkili erken dönem majör komplikasyonlardı.

Sonuç: Sekundum atriyal septal defektlerin perkütan kapatılması başarılı olmakla birlikte, tel kırılmalarına bağlı olarak üretimden kaldırılması nedeniyle, cihazın en az yılda bir kere olmak üzere belirli aralıklarla kontrol edilmesinin daha uygun olacağı düşünüldü.

Keywords : Atryial septal defekt; komplikasyon; kendiliğinden merkezlenen cihaz; transkateter kapatma
Viewed : 5505
Downloaded : 991