ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik Kalp Cerrahisinde Sternum Açık Bırakma Deneyimlerimiz
Öztekin OTO, Eyüp HAZAN, Murat ERTÜRK, Mustafa KARAÇELİK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Baran UĞURLU, Ünal AÇIKEL, Hüdai ÇATALYÜREK
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kardiak operasyonlar ve özellikle yenidoğan ve bebeklerde yapılan açık kalp ameliyatları sonrasında ciddi miyokardial, mediastinal ve pulmoner ödem oluşabilmektedir [,,]. Ekstrakardiak konduitlerin kullanımıysa göğüs kafesi İçerisinde kalbin basıya uğramasına neden olabilmekte ve bu ameliyatlar sonunda sternum kapatılırken ya da erken postoperatif saatlerde, ventrikül diastolik dolumunda kısıtlama oluşturarak düşük kardiak output, ve respiratuvar komplikasyonlar gibi ciddi problemlere neden olabilmektedir [,]. Erken dönemde gelişen bu klinik tablo sıklıkla ölüme yol açmaktadır [,,,].

Bu nedenle anabilim dalımızda pediatrik açık kalp ameliyatları sonrasında Nisan 1995 yılından itibaren başlattığımız, gerektiğinde operasyon sırasında sternumu açık bırakma ve postoperatif dönemde yoğun bakımda ameliyathane koşullarında veya ameliyathanede sternumun geç kapatılması ile ilgili deneyimlerimizi bildirmeyi amaçladık.

Keywords : açık sternum, düşük kalp debisi,pediyatrik kalp cerrahisi
Viewed : 15996
Downloaded : 2789