ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal ince iğne aspirasyonu: Yeterliliğin belirleyicileri
Dilek Ece1, Sevinç Hallaç Keser1, Benan Çağlayan2, Banu Salepçi2, Gamze Babur Güler3, Sibel Sensu1, Gonca Geçmen1, Şermin Kökten1
1Department of Pathology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14197
Amaç: Bu çalışmada endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal ince iğne aspirasyonu örneklerinde yeterliliği etkileyen faktörler değerlendirildi.

Çalışma planı: Merkezimizde Mart 2011 - Mart 2014 tarihleri arasında 822 hastadan (500 erkek, 322 kadın; ort. yaş 56±13 yıl; dağılım 16-83 yıl) edinilen 1700 endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal ince iğne aspirasyonu örneği retrospektif olarak analiz edildi. Tüm sitolojik materyaller ve işlem notları (lenf nodu veya lezyon boyutu, yerleşim yeri, iğne girişimi sayısı ve yayma preparat sayısı) gibi örnek yeterliliği ile ilişkili olabilecek değişkenler incelendi.

Bulgular: Genel örnek yeterliliği %79.8 idi. Örnek yeterliliği iğne girişimi sayısı ile ilişkili idi (p≤0.001). Yeterlilik oranı tek iğne girişimi için %66.9, üç iğne girişimi için %85.8 idi. Yeterlilik oranları örneklem alma bölgelerine göre farklılık gösterdi [%69.2-%85.8; (p≤0.005)]. Subkarinal (7) lenf nodu istasyonunun çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, hasta yaşı (göreceli risk oranı, 0.983; %95 güven aralığı, 0.966-1.000; p=0.049) ve yayma preparat sayısı (göreceli risk oranı, 1.240; %95 güven aralığı, 1.062-1.448; p=0.006) örnek yeterliliğinin bağımsız belirleyici faktörleri idi. Sağ paratrakeal (4R) bölge için örnek yeterliliğinin bağımsız belirleyici faktörleri lenf nodu boyutu (göreceli risk oranı, 1.486; %95 güven aralığı, 0.973-2.268; p=0.067) ve yayma preparat sayısı (göreceli risk oranı, 1.418; %95 güven aralığı, 1.146-1.756; p=0.001) iken sağ interlober (11R) bölge için lenf nodu boyutu (göreceli risk oranı, 1.594; %95 güven aralığı, 0.960-2.645; p=0.071) ve iğne girişimi sayısı (göreceli risk oranı, 2.277; %95 güven aralığı, 1.360-3.811; p=0.002) idi. Sol paratrakeal (4L) lenf nodu istasyonu için örnek yeterliliğinin bağımsız belirleyici faktörü iğne girişimi sayısı (göreceli risk oranı, 1.656; %95 güven aralığı, 0.955- 2.869; p=0.072) idi.

Sonuç: Endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde transbronşiyal ince iğne aspirasyonlarında, özellikle yerinde hızlı değerlendirme yapılamadığında, lenf nodu yerleşim yerlerine göre yeterliliği etkileyen faktörlerin göz önüne alınması sitolojik değerlendirme için uygun nitelikte materyaller elde edilmesi şansını artırabilir.

Keywords : Yeterlilik; endobronşiyal ultrasonografi; transbronşiyal ince iğne aspirasyonu
Viewed : 5392
Downloaded : 923