ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hayvan modelinde alfa-lipoik asit önkoşullaması ile spinal kord iskemi-reperfüzyon hasarından korunma
Ulaş Kumbasar1, Harun Demirci2, Gökçen Emmez3, Zuhal Yıldırım4, İpek Işık Gönül5, Hakan Emmez6, Memduh Kaymaz6
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Neurosurgery, Silopi State Hospital, Şırnak, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
4Etimesgut Public Health Laboratory, Ankara, Turkey
5Department of Pathology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
6Department of Neurosurgery, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14432
Amaç: Bu çalışmada deneysel bir iskemi-reperfüzyon yaralanması modelinde alfa-lipoik asit ile önkoşullamanın nöronal hasar üzerinde koruyucu etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: On sekiz erişkin erkek Yeni Zelanda tavşanı (2.4-3.5 kg) eşit olarak sham, kontrol ve tedavi gruplarına ayrıldı. Kontrol ve tedavi gruplarında abdominal aort renal artere proksimal olarak 1 cm aşağıdan ve bifürkasyona distal olarak 1 cm yukarıdan anevrizma klipsleri kullanılarak 30 dakika tıkandı. Tedavi grubuna aortik kros-klemplemeden 20 dakika önce intraperitoneal 100 mg/kg lipoik asit uygulandı. Hayvanlar ameliyattan 48 saat sonra sakrifiye edildi ve L2 ve L5 arasındaki spinal kord segmentleri biyokimyasal ve histopatolojik analiz için çıkartıldı. Spinal kordda glutatyon, malondialdehit, total nitrat/nitrit, ileri oksidasyon protein ürünleri, katalaz, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz seviyeleri incelendi.

Bulgular: Alfa-lipoik asit ile önkoşullama oksidatif stresin ölçülen tüm parametrelerinde anlamlı olarak olumlu etkiler gösterdi. Dokuların histopatolojik değerlendirmesinde kontrol grubuna kıyasla tedavi grubunda anlamlı olarak azalmış nöronal dejenerasyon, aksonal hasar, mikroglial ve astrositik infiltrasyon görüldü.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları aortik kros-klemplemeden önce alfalipoik asit uygulamasının tavşanlarda spinal kord yaralanmasında anlamlı nöro-koruyucu etkisi olduğuna işaret etmektedir.

Keywords : Alfa-lipoik asit; spinal kord yaralanması; torako-abdominal anevrizma
Viewed : 6369
Downloaded : 992