ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Masif pulmoner embolili olguda patent foramen ovaleye tuzaklanmış biatriyal geniş trombüs
Emir Derviş1, Müjdat Aktaş1, Serdar Bozyel2, Şadan Yavuz3, Tayfun Şahin1
1Department of Cardiology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department of Cardiology, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15084
Kalp boşluklarında trombüs gelişimi, tek başına pulmoner emboli ile karşılaştırıldığında, mortalite riskini artırır ve tedavi değişikliğine yol açabilir. Patent foramen ovale varlığında, yüksek emboli komplikasyonu ve ölüm sıklığı ile ilişkili sistemik paradoksal emboli gerçekleşebilmektedir. Bu yazıda, patent foramen ovaleye tuzaklanmış ve sol kalp boşluklarına sarkan sağ atriyal büyük trombüsün eşlik ettiği pulmoner emboli olgusu sunuldu.
Keywords : Patent foramen ovale; pulmoner emboli; trombüs
Viewed : 5000
Downloaded : 890