ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Genç bir yetişkinin çok nadir bir akciğer tümörü: Primer sinoviyal sarkom
Ali Özdil1, Huriye Gülistan Bozdağ1, Banu Yaman2, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
1Department of Thoracic Surgery, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.13765
Primer akciğer sarkomu tüm malign akciğer tümörlerinin %0.5'inden daha azını oluşturan çok nadir bir tümördür. Tanı çoğunlukla ameliyat sonrası konulur. Bu çalışmada sağ akciğer alt lobunda lobüle ve düzgün kenarlı kitlesi olan 29 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Sağ alt lobektomiden sonra akciğerin monofazik fibröz sinoviyal sarkomu tanısı konuldu. Rezeksiyon sınırlarında tümör yoktu. Ameliyat sonrası pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografisinde başka bir primer veya metastatik odak görülmedi. Ameliyat öncesi tanı olmamasına rağmen, bu tümörlerde önerilen tedavi tümörsüz cerrahi sınır sağlayacak şekilde komplet rezeksiyondur.
Keywords : Akciğer; primer; sinoviyal sarkom
Viewed : 4937
Downloaded : 987