ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bioprotez Kapak Disfonksiyonlarının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları: 10 Yıllık Deneyim
Bahadır DAĞLAR, Kaan KIRALİ, Esat AKINCI, Mustafa GÜLER, Ercan EREN, Gökhan İPEK, Mehmet BALKANAY, Turhan BERKİ, Ali GÜRBÜZ, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü
Kliniğimizde 1985 - 15 Temmuz 1998 tarihleri arasında toplam 444 hastaya bioprotez kapak replasmanı yapılmış olup bioprotez kapak replasmanı olgularımızın 10 yıllık sürvisi % 90.5 olarak bulunmuştur. Bunların 42 tanesine bioprotez kapak disfonksiyonu nedeni ile reoperasyon uygulanmıştı. Olguların 40 tanesine mitral, 2 tanesine aort kapak replasmanı uygulanmıştı. Takılan kapakların durabilitesi ortalama 8.1±2.2 (4-12) yıldır. Reoperasyona alınan hastalarda erken mortalite 2 hasta ile % 4.8 olarak bulundu. Reoperasyona alınan tüm hastalarda disfonksiyone bioprotez kapak sökülerek çıkarıldı ve yerine bileaflet mekanik protez kapak takıldı.

Reoperasyonların mortalite ve morbidite riski, ilk operasyona göre daha yüksektir. Bizim serimizde mortalite oranının düşük görülmesini myokard koruma yöntemine ve cerrahi teknik bölümünde detaylı olarak açıkladığımız standart kapak cerrahisi dışı uygulamalarımıza bağlamaktayız. Bioprotez kapakların kullanım alanlarının azalmasının nedeni, son yıllarda bioprotez kapak replasmanının belli endikasyonlara bağlı tutulmasıdır. Bioprotez kapaklarda özellikle de ülkemiz koşulları göz önüne alındığında, tromboembolik ve antikoagülan tedaviye bağlı komlikasyonlannın az görülmesi ve bunun da özellikle doğurganlık çağındaki bayanlarda ve antikoagülan kullanımı sakıncalı olan (kanama diatezi, pozitif gastrointestinal kanama öyküsü) ve 65 yaş üzerindeki olgularda avantajlı olduğu görülmüştür.

Viewed : 11637
Downloaded : 2871