ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter By-pass (CABG) Ameliyatı Sonrası Görülen Hipertansiyon'un Kontrolünde Isradipine ve Sodium Nitroprusside Etkinliğinin Karşılaştırılması
Murat ERTÜRK, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Aortokoroner Bypass ameliyatı (CABG) sonrası ilk 6-8 saatte hipertansiyon görülme sıklığı %33-58 (bazı çalışmalarda ise %70'e kadar) olarak bildirilmiştir [,,,]. CABG ameliyatı sonrası oluşan hipertansiyon normale yakın Kalp Debisi (CO) varlığında artmış sistemik vasküler rezistans (SVR) ile karakterizedir [,]. Sol ventrikül (LV) dolma basıncı genellikle normal sınırda veya minimal artmıştır.

Bu klinik çalışmanın amacı, CABG ameliyatı sonrası ilk 6-8 saat içerisinde oluşan kan basıncı yüksekliğinin tedavisinde Isradipine (ISR) ve Sodium Nitroprusside (SNP) kullanılarak, randomize ve prospektif olarak seçilen olgularda, hipertansiyon kontrolündeki etkinliklerinin ve bu etkiyi sağlarken hemodinami üzerinde yol açtıkları olumlu veya olumsuz etkilerinin karşılaştırılmasıdır.

Viewed : 50633
Downloaded : 3312