ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeobronşiyal yabancı cisimler hiç bu kadar tuhaf olmamıştı!
Özgür Katrancıoğlu, Ekber Şahin, Şule Karadayı, Melih Kaptanoğlu
Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14455
Amaç: Bu yazıda 28 yıl boyunca yabancı cisim çıkarılmasına ilişkin deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Nisan 1987 - Aralık 2015 tarihleri arasında trakeobronşiyal ağaçtan yabancı cisim çıkarılan 22 hastanın (18 erkek, 4 kadın; ort. yaş 34.9 yıl; dağılım, 9 ay-80 yıl) dosyası retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışma grubumuzun %72.7’si 10 yaş ve üzeri idi. Olguların %37’sinde özellikle de yaşlı hastalarda, aspirasyon öyküsü yoktu. Tuhaf 22 yabancı cisimden yedisi (%31.8) kalıcı trakeostomide aspire edilmişti. En dikkat çekici yabancı cisimler pisipisi otu, akasya dikeni ve inşaat çivisi idi. Yabancı cisimler 18 hastada bronkoskopi ile çıkarılırken, iki hastaya torakotomi ve bir hastaya perikardiyotomi yapıldı. Bir hastada herhangi bir girişim gerekmedi.

Sonuç: Yaşlı ve trakeostomili hastalarda tuhaf yabancı cisimler aspire edebilmektedir. Aspirasyon öyküsü olmasa dahi, öksürük ve dispnenin ayırıcı tanısında yabancı cisim aspirasyonu akla gelmelidir.

Keywords : Havayolu; bronş; yabancı cisim aspirasyonu; trakea; trakeostomi; tuhaf yabancı cisimler
Viewed : 5190
Downloaded : 1009